Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Bochni i powiecie bocheńskim.

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Marta Marzec (marta.marzec@bis-krakow.pl).